Privatlivspolitik

  1. INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan Ledreborg Gods v/Silvia Munro (”Ledreborg”, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

  1. LEDREBORGS ROLLE SOM DATAANSVARLIGE

I forbindelse med driften af vores aktiviteter på Ledreborg, behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Ledreborg her:

Ledreborg Gods v/Silvia Munro

CVR-nr.: 13838798

Ledreborg Allé 2D, 4320 Lejre

Kontaktoplysninger:

E-mail: info@ledreborgslot.dk

  1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG FORMÅLET

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

Besøgende på Ledreborgs hjemmesider og brugere af Ledreborgs online-tjenester

Når du besøger Ledreborgs hjemmesider (f.eks. https://ledreborg.dk/) eller bruger vores andre online-tjenester (på f.eks.  Facebook, Instagram, LinkedIn og Youtube), kan Ledreborg behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies her https://livsstilsdage.ledreborg.dk/cookie-politik/).

Vi behandler også personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller vores online-tjenester, samt øvrige oplysninger du giver til os.

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante produkter, leverancer, ydelser og services (”Ydelser”) tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online-tjenester samt de Ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at gøre vores hjemmeside (og online tjenester) tilgængelige for dig efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f) eller dit samtykke, efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3.

Besøgende til arrangementer

Når du tilmelder dig og deltager i arrangementer afholdt af Ledreborg, herunder møder, events, julemarkeder, messer mv., behandler vi personoplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hvilket arrangement, der deltages i. Derudover behandler vi betalingsoplysninger, hvis det er et arrangement, som kræver køb af en billet.

Vi behandler disse personoplysninger med henblik på at kunne opfylde aftalen med dig for at kunne levere Ydelserne, fakturere, foretage administration af arrangementet, af sikkerhedsmæssige årsager, samt for at kunne sende dig relevant materiale.

Vores grundlag for behandlingen er vores aftale med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(b)), vores legitime interesser i at afholde events og administrere oplysninger om deltagerne efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

Vi opbevarer personoplysninger på deltagere i arrangementer 12 måneder. Opbevaring af relevante oplysninger til brug for bogføring, opbevares i indeværende kalenderår, samt yderligere fem (5) år i overensstemmelse med bogføringslovens krav.

Modtagere af markedsføring

Når du modtager markedsføring, herunder nyhedsbreve fra Ledreborg, behandler vi personoplysninger om navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse og produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), samt oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens Ydelser, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringsloven.

Vores behandlingsgrundlag for at sende nyhedsbreve til dig er dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) til at modtage elektronisk markedsføring fra os, som du har givet samtykke til efter markedsføringsloven.

Såfremt du tilbagekalder dit samtykke til modtagelse af vores nyhedsbreve og markedsføring, modtager du ikke yderligere markedsføring fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig i andre sammenhænge.

Vi opbevarer personoplysninger om modtagere af markedsføring, så længe kontakten er aktiv, og samtykket ikke er trukket tilbage. Hvis samtykket trækkes tilbage, opbevares dokumentation for det oprindelige samtykke i 2 år fra tilbagekaldelsesdatoen i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav. Vores behandlingsgrundlag for denne dokumentation er vores retlige forpligtelse efter databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c).

Vi bruger også personoplysninger om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring. Til brug herfor vil vi kunne uploade din e-mailadresse til annonceringsværktøjer hos eksempelvis Google eller Facebook med henblik på fremsendelsen af målrettet markedsføring.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at målrette og forbedre vores markedsføringstiltag i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).

Samarbejdspartnere og/eller leverandører til Ledreborg

Når du er samarbejdspartner eller leverandør til Ledreborg eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi personoplysninger om navn, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnummer, e-mailadresse, titel samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere, og hvor det er relevant for at opfylde aftaler med vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig og/eller den virksomhed, som du repræsenterer efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b) eller vores legitime interesser i at varetage relationen med dig/den virksomhed du repræsenterer som samarbejdspartner/leverandør efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

Vi opbevarer ovenstående oplysninger om samarbejdspartnere og/eller leverandører 12 måneder.

  1. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Ledreborg overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

  1. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS (tredjeland).

Dine personoplysninger kan overføres til de lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS (sikre tredjelande).

Vi kan også overføre dine personoplysninger til usikre tredjelande. Overførslen af dine personoplysninger til usikre tredjelande vil ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede Standard Contractual Clauses (SCC), der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Vi vurderer om overførselsgrundlaget er tilstrækkeligt, og vedtager supplerende foranstaltninger, såfremt de er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmeside.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os.

  1. OPBEVARING, DATAINTEGRITET OG SIKKERHED

Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

  1. DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

   • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
   • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
   • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.
   • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
   • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
   • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,           almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
   • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.
  1. OPDATERING AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside.

Denne politik har versionsnr. 1 og er gældende fra den 1. december 2023.